استخدام پرستار / نگهداری سالمند / گرگان

[unable to retrieve full-text content]

آگهی استخدام پرستار ۱۹ بهمن ماه ۹۷ در سایت استخدام ایران :
به پرستار خانم محرد شبانه روزی جهت نگهداری از سالمند خانم نیازمندیم.